Gânduri de Crăciun

                           Gânduri de Crăciun
  Popa Dumitru - portret hp 2
  Lângă focul slab din sobă stau privind în noapte-afară
  Prin fereastra aburită, unde’n fiecare seară
  Furios aruncă vântul cu mărunţii stropi de ploaie
  Ce se scurg pe sticla rece într’o sută de şuvoaie.
  Poate-ar vrea să-mi intre’n casă să-mi mai spună vreo poveste
  Să-mi aducă de departe vreo scrisoare sau vreo veste
  Busuioc din căldăruşă să-l anine sus la grindă
  Şi să-mi cânte la ureche, de pe vremuri, o colindă.

  Iarna Peisaj hp 1Peste-al beznei întuneric plumbul norilor se cerne
  Şi în fulgi de păpădie neaua’ncepe a se aşterne
  În covor alb de mătasă îşi presară mărgăritul
  Îmbrăcând pădurea’n haină sclipitoare ca argintul.
  Printr’un pod întins de gheaţă, râul leag’a sale maluri,
  Marea geme furioasă zvârcolindu-se în valuri.

  Un ecou de glas de clopot se aude’n depărtare.
  Rezemându-mi fruntea’n palmă, am rămas tăcut pe gânduri
  Aş fi vrut în astă seară să-i scriu mamei două rânduri
  Şi să-i spun să nu m’aştepte, că nu vin cu Moş Ajunul,
  Că rămân şi de-astă dată prin străini să fac Crăciunul
  Calea-i grea, înzăpezită, lupii au ieşit la pradă
  Îi aud de-aici cum urlă intrând noaptea prin ogradă
  Răscolind cu deamănuntu ’ntunecoasele unghere
  Rânjind colţii plini de sânge şi răstoarnă cu putere
  Tot ce prind în a lor cale de cutremură pământul…

  Lucruri multe n’am a-i scrie… Aş fi rugat apoi vântul
  Să mi-o poarte peste nouri, peste pisc de zare-albastră
  Să o lase pe tăcute într’un colţ lângă fereastră.
  Când veni-vor vestitorii, ea să iasă să găsească
  Să scoale din somn pe tata’n miezul nopţii s’o citească
  Dar îmi e cu neputinţă… Fruntea-mi este’nfierbântată
  Pana mi s’a rupt în două, iar cerneala-i îngheţată.

  Vânt răscolitor de datini simt credinţi de mult visate
  Fă-te sabie-ascuţită, zidul vremii mi-l străbate
  Du-mă’n satul de sub măguri, peste lume du-mă’n goană
  Du-mă’n casa părintească unde mama la icoană
  Lângă candela nădejdii îşi îneacă’n suflet dorul
  Ascultând concert de îngeri vestind pe Mântuito
  rul!
  Lasă-mă lângă fereastră să’nalţ iarăş o colindă.Cu Ssteaua ca la Aldeni hp 1
  Să aud cum se deschide’ncetişor uşa la tindă
  Din ungheru-i de tristeţe să o simt apoi cum vine
  Păşind rar prin neaua moale să se-apropie de mine
  Căutând prin întuneric s’o aud nerăbdătoare
  Întrebând: cine colindă? Dintre patru care-i oare?
  Să mă urc pe pragul prispei, ea de mână să mă prindă
  Lăcrămând de bucurie braţul ei să mă cuprindă
  Ca’n vremea copilăriei să-mi zâmbească cu blândeţe
  Să îmi ia traista din spate s’o’ncarce de colindeţe.

  Lângă vatră să dau fuga să mă scutur de zăpadă
  Să privesc tăciunii’n sobă cum se iau mereu la sfadă
  Şi pe drumuri troienite peste gerul ce se lasă
  Să alerg ca altă dată colindând din casă’n casă
  Frânt de-atât’alergătură, cu picioarele’ngheţate,
  Să mă’ntorc din nou la mama peste noaptea jumătate
  Ea s’arunce furca’n lături să mă ia ca să mă culce
  Povestind de ieslea sfântă şi Iisus, încet şi dulce,
  Iar eu obosit de cale să adorm cu capu’n poală
  Să tresar visând că iarăşi văd pe „domnul” de la şcoală.

  Du-mă vântule în codrii printre cetini să-mi sting dorul
  Printre stânci prăpăstioase să aud curgând izvorul
  Fă-te punte peste veacuri şi te’nvolbură’n istorii
  De ridică din adâncuri vremile scăldate’n glorii
  Să reverse peste măguri în lumini de curcubeie
  Ca un fulger să ţâşnească lumea toată să scânteie
  Şi’n această noapte sfântă pe un cer de lună plină
  Să-i văd steaua cum se’nalţă pe o rază de lumină.
  Ce urcând pe bolta-albastră se opreşte’n mânăstire
  Unde schivnici albi ca neaua cântă’n taină din psaltire
  S’aud clopotul cum sună, cum se pierde’n valuri, valuri
  Un ecou de sfinte datini încrustând din idealuri
  Peste-a cosmosului margini spre a veşniciei ţinte
  Mii de veacuri şi milenii ce-au trecut pe dinainte
  Să mă’nalţ încet spre culme din al sufletului haos
  Să apar pe nesimţite în al schitului pronaos
  Două-trei lumânărele s’aprind la iconostasuri
  Să aleg din uragane, doar a îngerilor glasuri
  Să’ndrept ochii către ceruri, să pătrund înalta-i taină
  Celui ce îmbracă totul în lumină ca’ntr’o haină
  Cu paşi firavi să m’apropii de a stareţului strană
  Picurând lacrimi de sânge din a sufletului rană
  Cu sihaştrii toţi de-arândul să înalţ o rugăciune
  Să mai pot să spun odată, Moş Crăciune, Moş Crăciune….

  Dumitru Em. Popa
  în lagăr la Rostock (sau Buchenwald) 1941-1945

  Literare; Nostalgii literare; Rugăminte; Balul Carnavalului; Săracu, Ilie!; Parodii din refugiu; Mărturisire; Înstreinare; De-ale Postului Mare; Imagni de toamnă; Pribeagul; Balada Linei din Dudeşti; Zis-a Domnu-n vremea ceea; Ferma; E ziua ta; Imagini de toamnă

  Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis